+48 603 804 041 biuro@tercharpol.pl

Oferta

Oferta kruszyw drogowych i usług wynajmu maszyn budowlanych

Jednym z ważniejszych elementów przy budowie dróg jest podbudowa, która pełni niezwykle ważną funkcję. Jest fundamentem drogi, a jej zadaniem jest przenoszenie obciążeń pojazdów na warstwy leżące poniżej, głównie na podłoże gruntowe. Do przygotowania podbudowy dróg stosuje się między innymi różnego typu kruszywa. W drogownictwie, jako kruszywa wykorzystuje się szereg materiałów pochodzenia naturalnego oraz przetworzonych z odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych.

Kruszywa przetworzone

Naszym podstawowym celem jest stałe zaopatrywanie przedsiębiorstw prowadzących inwestycje drogowe w najwyższej jakości kruszywo. Produkujemy kruszywa z żużli hutniczych stalowniczych i wielkopiecowych oraz kruszywa z przepalonych łupków przywęglowych. Nasze kruszywa hutnicze cechują paramenty nieodbiegające od tych, charakterystycznych dla kruszyw naturalnych. Produkcja kruszyw z pieców hutniczych i z łupkoporytu monitorowana jest przez Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST z Katowic, które poddaje je badaniom jakościowym i wydaje stosowne atesty. Zajmujemy się recyklingiem odpadów budowlanych. Polega on na przetwórstwie odpadów pochodzących z rozbiórek budynków i dróg oraz uczynienie z nich wartościowego kruszywa, które można wykorzystać w budownictwie lub drogownictwie.

Nowoczesne maszyny budowlane i odpowiedzialni operatorzy

Firmom zainteresowanym wynajmem maszyn budowlanych oferujemy usługi sprzętem budowlanym obsługiwanym przez naszych doświadczonych operatorów. Do Waszej dyspozycji pozostawiamy nowoczesne i wydajne ładowarki, koparki, kruszarki, spychacze oraz inny sprzęt. Nasi pracownicy to odpowiedzialni fachowcy, wykonujący pracę sprawnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie.

siemianowice 22.04.2014 75
dsc 8849
dsc 8786

OFERTA KRUSZYW

OFERTA ODPADÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM