+48 603 804 041 biuro@tercharpol.pl

Recykling odpadów budowlanych

Przyjmujemy do recyklingu odpady budowlane oraz z remontu dróg.

Zgodnie z Ustawą o odpadach przyjmujemy/wydajemy „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU”.

Przyjmujemy odpady budowlane pochodzące z rozbiórki:

  1. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  2. 17 01 02 Gruz ceglany
  3. 17 01 07 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezp.
  4. 17 01 81 Odpad z remontów i przebudowy dróg,
  5. 17 01 82 Inne nie wymienione odpady (odpady z remontów)
  6. 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (nie zawierający smoły),

Klienci odbierający kruszywo uzyskają zniżkę w opłatach za przekazane odpady.

Ponadto przyjmujemy do recyklingu inne odpady przemysłowe zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk odpadów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem.