+48 603 804 041 biuro@tercharpol.pl

Recykling odpadów budowlanych

Dbałość o środowisko naturalne wymusza poszukiwanie rozwiązań, które przyczyniają się do ograniczania ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i budowlanych. Działania proekologiczne ukierunkowane są na neutralizację szkodliwych dla środowiska odpadów raz ograniczenie ich składowania. Jednym z rozwiązań jest recykling odpadów budowlanych.

Odpady pobudowlane, a w szczególności gruz rozbiórkowy oraz odpady powstałe w wyniku frezowania nawierzchni dróg znakomicie nadają się do przetworzenia i ponownego użycia do celów budowlanych lub dla drogownictwa. Doskonale sprawdzą się przy budowie fundamentów oraz podbudów dróg, autostrad, placów czy parkingów.

Przetwórstwo odpadów z budów i remontów dróg

Firma Tercharpol wpisuje się w działania proekologiczne i przyjmuje do recyklingu odpady budowlane oraz z remontu dróg. Recykling odpadów budowlanych jest procesem wieloetapowym i rozpoczyna się od separowania i wstępnego segregowania. Następnie gruz jest kruszony i dzielony na grupy, zależnie od stopnia zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu magnetycznym ze zbrojenia gruz trafia ponownie do kruszarek i jest kruszony na dowolne frakcje. Po tych procesach gruz jest uznawany za pełnowartościowe kruszywo budowlane. W ten sposób można odzyskać nawet do 90% surowca.

Zgodnie z Ustawą o odpadach przyjmujemy/wydajemy „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU”.

Przyjmujemy odpady budowlane pochodzące z rozbiórki:

• Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

• Gruz ceglany,

• Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych,

• Odpad z remontów i przebudowy dróg,

• Inne odpady z remontów,

• Asfalt niezawierający smoły.

Klienci odbierający kruszywo uzyskają zniżkę w opłatach za przekazane odpady. Ponadto przyjmujemy do recyklingu inne odpady przemysłowe zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk odpadów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem.