+48 603 804 041 biuro@tercharpol.pl

Recykling odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych to rozwiązanie ukierunkowane na neutralizację szkodliwych dla środowiska odpadów oraz ograniczenie ich składowania. Przedstawiamy szczegółowe informacje.

Zalety recyklingu budowlanego

Zredukowanie ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i budowlanych jest koniecznym krokiem do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego nieustannie są poszukiwanie nowe i skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do ich ograniczania. Odpady pobudowlane, a w szczególności gruz rozbiórkowy oraz odpady powstałe w wyniku frezowania nawierzchni dróg znakomicie nadają się do przetworzenia i ponownego użycia do celów budowlanych lub dla drogownictwa. Dzięki temu ten sam materiał można wykorzystać ponownie. Doskonale sprawdzą się przy budowie:

 • fundamentów,
 • podbudów dróg,
 • autostrad,
 • placów,
 • parkingów.

Przetwórstwo odpadów z budów i remontów dróg

Firma Tercharpol wpisuje się w działania proekologiczne i przyjmuje do recyklingu odpady budowlane oraz te z remontu dróg. Dzięki temu możemy zredukować ilość niechcianych materiałów w środowisku naturalnym i ponownie je wykorzystać dla dobra rozwoju budownictwa.

Recykling odpadów budowlanych jest procesem wieloetapowym:

 1. Rozpoczynamy od separowania i wstępnego segregowania.
 2. Następnie (zależnie od stopnia zanieczyszczenia) gruz jest kruszony i dzielony na grupy.
 3. Po oczyszczeniu magnetycznym ze zbrojenia gruz trafia ponownie do kruszarek i jest przetwarzany na dowolne frakcje.
 4. Po tych procesach gruz jest uznawany za pełnowartościowe kruszywo budowlane. W ten sposób można odzyskać nawet do 90% surowca.

Do recyklingu odpadów budowlanych używamy nowoczesnych maszyn, które gwarantują wysoką jakość powstałego materiału.

Zgodnie z Ustawą o odpadach przyjmujemy/wydajemy „Karty Przekazania Odpadu”.

Potrzebujemy:

 • odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,gruz ceglany,
 • zmieszane lub przesegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 • odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • odpady z remontów i przebudowy dróg,
 • inne odpady z remontów,
 • asfalt niezawierający smoły.

Klienci odbierający kruszywo uzyskają zniżkę za przekazane odpady. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem.