32 229-05-66 [email protected]

Recykling odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych to rozwiązanie ukierunkowane na neutralizację szkodliwych dla środowiska odpadów oraz ograniczenie ich składowania. W ramach naszych usług przyjmujemy do recyklingu odpady budowlane, z remontu dróg oraz odpady przemysłowe zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk odpadów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem.

Przyjmujemy odpady budowlane pochodzące z rozbiórki:

 1. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 2. 17 01 02 Gruz ceglany
 3. 17 01 07 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które nie zawierają substancji niebezpiecznych
 4. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

Klienci odbierający kruszywo uzyskają zniżkę w opłatach za przekazane odpady.

 

 

Zalety recyklingu budowlanego

Zredukowanie ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i budowlanych jest koniecznym krokiem do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego nieustannie są poszukiwanie nowe i skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do ich ograniczania. Odpady pobudowlane, a w szczególności gruz rozbiórkowy oraz odpady powstałe w wyniku frezowania nawierzchni dróg znakomicie nadają się do przetworzenia i ponownego użycia do celów budowlanych lub dla drogownictwa. Dzięki temu ten sam materiał można wykorzystać ponownie. Doskonale sprawdzą się przy budowie:

 • fundamentów,
 • podbudów dróg,
 • autostrad,
 • placów,
 • parkingów.

 

Przetwórstwo odpadów z budów i remontów dróg

Firma Tercharpol wpisuje się w działania proekologiczne i przyjmuje do recyklingu odpady budowlane oraz te z remontu dróg. Dzięki temu możemy zredukować ilość niechcianych materiałów w środowisku naturalnym i ponownie je wykorzystać dla dobra rozwoju budownictwa.

Recykling odpadów budowlanych jest procesem wieloetapowym:

 1. Rozpoczynamy od separowania i wstępnego segregowania.
 2. Następnie (zależnie od stopnia zanieczyszczenia) gruz jest kruszony i dzielony na grupy.
 3. Po oczyszczeniu magnetycznym ze zbrojenia gruz trafia ponownie do kruszarek i jest przetwarzany na dowolne frakcje.
 4. Po tych procesach gruz jest uznawany za pełnowartościowe kruszywo budowlane. W ten sposób można odzyskać nawet do 90% surowca.

Do recyklingu odpadów budowlanych używamy nowoczesnych maszyn, które gwarantują wysoką jakość powstałego materiału.

Zgodnie z Ustawą o odpadach przyjmujemy/wydajemy „Karty Przekazania Odpadu”.

Przerabiamy:

 • odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany,
 • zmieszane lub przesegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 • odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • odpady z remontów i przebudowy dróg,

Klienci odbierający kruszywo uzyskają zniżkę za przekazane odpady. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem.