32 229-05-66 biuro@tercharpol.pl

Oferta

Kruszywa z żużli hutniczych i usługi wynajmu maszyn budowlanych

Kruszywa z żużli hutniczych i usługi wynajmu maszyn budowlanych to dwa największe filary naszej oferty. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Zapraszamy!

 

Kruszywa a budowa dróg 

Jednym z ważniejszych elementów przy budowie dróg jest podbudowa, która pełni niezwykle ważną funkcję. Jest fundamentem drogi, a jej zadaniem jest przenoszenie obciążeń pojazdów na warstwy leżące poniżej, głównie na podłoże gruntowe. Tylko rzetelnie wykonany i odpowiednio głęboki fundament zagwarantuje stabilność gruntu. Przygotowanie solidnej podbudowy dróg wymaga zastosowania między innymi różnego typu kruszywa. To od jego jakości zależy, czy droga w przyszłości pozostanie nienaruszona. W drogownictwie wykorzystuje się szereg materiałów pochodzenia naturalnego oraz przetworzonych z odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych. 

 

Kruszywa przetworzone

Naszym priorytetem jest stałe zaopatrywanie przedsiębiorstw prowadzących inwestycje drogowe w najwyższej jakości kruszywo. Produkujemy kruszywa z: 

  • żużli hutniczych stalowniczych,
  • żużli hutniczych wielkopiecowych,
  • przepalonych łupków przywęglowych.

Paramenty naszych produktów nie odbiegają od tych charakterystycznych dla kruszyw naturalnych. Produkcja kruszyw z pieców hutniczych i z łupkoporytu jest monitorowana przez Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST z Katowic, które poddaje je badaniom jakościowym i wydaje stosowne atesty. Dzięki temu gwarantujemy, że dostarczony materiał spełni swoje zadanie. 

Zajmujemy się również recyklingiem odpadów budowlanych. Polega on na przetwórstwie odpadów pochodzących z rozbiórek budynków i dróg oraz uczynienie z nich wartościowego materiału, który można wykorzystać w budownictwie lub drogownictwie. W ten sposób redukujemy ilość niechcianych odpadów, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. 

 

Nowoczesne maszyny budowlane i odpowiedzialni operatorzy

Firmom zainteresowanym wynajmem maszyn budowlanych oferujemy usługi sprzętem budowlanym obsługiwanym przez doświadczonych operatorów. Do dyspozycji oddajemy m.in. nowoczesne i wydajne:

  • ładowarki,
  • koparki,
  • kruszarki,
  • spychacze.

Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy wykonujący pracę sprawnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie. Sprzęt dostarczamy nawet na odległe od naszej siedziby budowy.

OFERTA KRUSZYW

OFERTA ODPADÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM