32 229-05-66 [email protected]

Informacje o Tercharpol Sp. z o.o.

Tercharpol Sp. z o.o.

Spółka Tercharpol powstała 21.01.1997 r. jako polsko-francuska spółka akcyjna. Dnia 03.07.1997 postanowieniem Sądu Rejonowego Katowicach została wpisana do RHB i rozpoczęła działalność gospodarczą.

Akcjonariuszami- założycielami Tercharpol S.A. byli:

 • Polsko – Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna HALDEX z Katowic
 • Agencja Gospodarki Odpadami AGOS z Katowic
 • Francuskie Przedsiębiorstwo TERCHARNOR Rieulay – Francja

 

Wszystkie te przedsiębiorstwa dysponują dużym doświadczeniem związanym z przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów. Przez wiele lat zajmowały się eksploatowaniem hałd poprzemysłowych co stanowi trzon działalności powołanej przez nich spółki Tercharpol.

W 2005 roku nastąpiły zmiany struktury własnościowej akcjonariatu a na początku 2006 roku nastąpiła zmiana formy prawnej – przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie udziałowcami spółki są wyłącznie podmioty krajowe.

Trzon naszej działalności stanowi produkcja kruszyw z żużli hutniczych stalowniczych i wielkopiecowych, oraz przepalonych łupków przywęglowych, głównie na potrzeby drogownictwa. Kruszywa przez nas produkowane odznaczają się równie dobrymi parametrami jak te, które są produkowane z surowców naturalnych.
W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów zawarliśmy umowę z Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST z Katowic, które poddaje je monitoringowi jakościowemu i wydaje stosowne atesty.

Podstawową działalnością jest eksploatacja hałd pogórniczych i pohutniczych.

Z wykorzystaniem naszych kruszyw powstało bardzo wiele obiektów w naszym rejonie m.in.:
 • Autostrada A4,
 • Autostrada A1,
 • Drogowa Trasa Średnicowa,
 • Ciepłownia Elcho w Chorzowie,
 • Droga nr 911 (odcinek pomiędzy Bytomiem, a Piekarami Śląskimi,
 • Drogi dojazdowe oraz parkingi przy hipermarkecie „OBI” i „HIT” w Bytomiu,
 • IKEA w Katowicach,
 • REAL w Dąbrowie Górniczej,
 • REAL w Mysłowicach,
 • Drogi dojazdowe i parkingi przy hipermarketach „Castorama” i „Carrefour” w Katowicach,
 • Stacje paliw „ARAL” na terenie naszego województwa,
 • Park wodny oraz „MINIMAL” w Tarnowskich Górach,
 • Stacje paliw BP,
 • Drogi i place obiektu oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie Koźlu,
 • Drogi dojazdowe przy hipermarkecie „TESCO” w Tychach,
 • Szereg obiektów przemysłowych i drogowych.