32 229-05-66 biuro@tercharpol.pl

Zastosowanie kruszyw jest bardzo szerokie. Dobrze znane jest wykorzystywanie kruszyw naturalnych. Kruszywa sztuczne uzyskane w wyniku obróbki termicznej, również tych naturalnych, nie kryją wiele tajemnic. Jednak oprócz nich, istnieją też kruszywa powstałe z odpadów pozostałych podczas wyżej wspomnianej obróbki. Warto wiedzieć, do czego mogą się przydać.

Charakterystyka kruszyw hutniczych

Podczas obróbki termicznej kruszywa naturalnego na ścianach pieca osadza się żużel. I choć produktem obróbki jest coś innego, to ten także może zostać wykorzystany. Po leżakowaniu żużlu przez minimum sześć miesięcy na składowisku stabilizacyjnym kruszywo hutnicze jest gotowe do wykorzystania. Podczas tego procesu w materiale krystalizują się takie związki jak:

  •       krzemiany magnezu,
  •       krzemiany wapnia,
  •       tlenki manganu,
  •       tlenki żelaza.

To m.in. im kruszywa hutnicze z żużlu hutniczego zawdzięczają swoje właściwości. Pod względem wytrzymałości dorównują kruszywom pochodzenia naturalnego. Spełniają przy tym wszystkie wymagania jakościowe, a także ekologiczne – nie zanieczyszczają wód gruntowych czy gleby. Dodatkowo ich produkcja stanowi realizację celów zasad związanych z gospodarką odpadami.

Zastosowanie kruszyw hutniczych

Ze względu na właściwości dorównującym kruszywom naturalnym kruszywa hutnicze często wykorzystywane są jako alternatywne. Dzięki temu umożliwiają zwiększenie rentowności prowadzonych inwestycji, a także ochronę złóż surowców naturalnych przed nadmierną eksploatacją. Ich popularność wpływa też na istniejące składowiska odpadów, których jest coraz mniej.

Kruszywa hutnicze przede wszystkim są wykorzystywane przy budowie dróg oraz autostrad, ponieważ są odporne na obciążenia. Przy ich użyciu dokonuje się też modernizacji samochodowych torów wyścigowych.

Kruszywa hutnicze są idealnym przykładem dobrze wykorzystanych odpadów, co bardzo dobrze wpisuje się w trend ochrony środowiska.