32 229-05-66 [email protected]

Walka, czy też może trochę mniej dosadnie, starania się o utrzymanie środowiska naturalnego w należytym stanie to obowiązek każdego z mieszkańców Ziemi. Brzmi trochę górnolotnie, ale gdy się bliżej przyjrzymy temu, jaki świat szykujemy dla naszych wnuków i prawnuków, jest o co walczyć. Świat tonie w śmieciach. Nie chodzi tu tylko o worki ze śmieciami, które lądują nie wiedzieć czemu na skrajach lasów, zamiast w kontenerach na śmieci a sprawę wyższej rangi. Z roku na rok przybywa w naszym kraju odpadów budowlanych.

 

Olbrzymi postęp technologiczny, jaki dokonuje się na naszych oczach, sprawia, że masowo wręcz wyburzane są stare obiekty budowlane niespełniające już żadnych wymogów technicznych i na ich miejsce powstają nowoczesne budynki, czy to mieszkalne, czy użytkowe. Co można zrobić, aby wspomóc odnowę środowiska naturalnego? Jak można zagospodarować odpady budowlane? Zobaczmy, jak można skutecznie ograniczyć jego składowanie.

Czy jest recykling budowlany i co można ponownie wykorzystać?

Recykling odpadów budowlanych to sposób na neutralizację szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów budowlanych oraz znaczne ograniczenie ich składowania. Istnieje całkiem sporo rodzajów odpadów budowlanych, które można ponownie wykorzystać po „odpowiedniej obróbce”. Nie mówimy to tylko o gruzie rozbiórkowym używanym do utwardzenia gruntu, ale także odpady powstałe w wyniku frezowania nawierzchni dróg Do recyklingu nadają się zatem odpady z remontu, odpady betonu i gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które nie zawierają substancji niebezpiecznych. Można je ponownie użyć przy budowie:

  • fundamentów,
  • podbudów dróg,
  • autostrad,
  • placów,
  • parkingów.

Oczywiście wymaga to od nas odrobiny wysiłku i wykorzystania odpowiedniego sprzętu, ale gra warta jest zachodu. Jest to proces, który jest nie tylko korzystny dla środowiska naturalnego, ale również opłacalny dla inwestora. Powstałe z gruzu mieszkanki betonowe można spokojnie użyć do budowy dróg, budynków i mostów, a także do wykonania np. podsypki pod kostkę brukową czy do robienia wylewki pod budowę. Tu mała uwaga, Unia Europejska nakazuje wręcz firmom budowlanym używać gruzu z recyklingu, by ograniczyć jego składowanie na wysypiskach. Zabiegi recyklingu gruzu pozwalają minimalizować koszty wywozu gruzu, czy też koszty nawiezienia, transportu materiałów na budowę.

Jak przebiega proces recyklingu odpadów budowlanych?

Recykling odpadów budowlanych składa się zazwyczaj z trzech etapów. W pierwszej kolejności należy zająć się odpowiednią segregacją wstępną i separowaniem materiału roboczego. W zależności od stopnia jego zanieczyszczenia odpowiednio kruszony jest gruz i dzielony na grupy, w których podczas właściwego kruszenia powstaje materiał o określonej frakcji. Z gruzu budowlanego można odzyskać nawet do 90% surowca, więc korzyści finansowe dla firm budowlanych są naprawdę duże.

Każda usługa recyklingu zgodnie z wymogami prawnymi kończy się wydaniem „Karty Przekazania Odpadu”. Oczywiście proces ten może zachodzić bezpośrednio na miejscu budowy lub można zakupić gotowy „urobek porecyklingowy” po znacznie korzystniejszej cenie niż w przypadku zakupu kruszywa prosto od producenta.