32 229-05-66 [email protected]

Odpady budowlane dzielą się na kilka rodzajów. Możemy wśród nich wymienić przede wszystkim gruz oraz odpady betonowe, gruz ceglany, elementy asfaltowe, żużel, a także materiały ceramiczne.

Wszystkie te odpady mogą oczywiście zostać poddane procesom recyklingu, a ze względu na ich różnorodny skład powinny one na pierwszym jego etapie zostać w odpowiedni sposób posegregowane. Oprócz segregacji nasze odpady budowlane muszą również zostać odseparowane od zbędnych elementów takich jak, chociażby resztki metali, drewna, plastiku, kleju itp. W tym celu stosuje się zwykle specjalne przesiewacze, dzięki którym do kolejnego etapu trafi czysty gruz.

Następnym etapem związanym z recyklingiem odpadów budowlanych jest włożenie oczyszczonych odpadów do kruszarki, gdzie zostanie on bardzo dokładnie rozdrobniony. W trakcie rozdrabniania możemy mieć pewność, że cały gruz zostanie rozdrobniony w taki sposób, aby można było odzyskać przeszło 90% tego materiału w celu jego ponownego zastosowania. Warto również wspomnieć o tym, że każda kruszarka posiada różnorodne ustawienia, dzięki czemu nasz gruz możemy rozdrobnić na wielkość określoną przez nas. Może to być zarówno żwir, którego uziarnienie sięga nawet 60 milimetrów jak i nieco drobniejsze kruszywa.

Dlaczego warto recyklingować odpady budowlane?

Recykling każdego typu odpadu (w tym także odpadów budowlanych) ma przede wszystkim zbawienny wpływ na nasze środowisko naturalne, ponieważ raz wykorzystany materiał po odpowiednim procesie może zostać zastosowany ponownie i nie zalega on np. w naszych lasach czy innych miejscach użytku publicznego. Materiały pozyskiwane z odpadów budowlanych mają również bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, co jest kolejną zaletą recyklingu, ponieważ możemy ich użyć nie tylko jako np. podsypki żwirowej czy też do podbudowy dróg oraz parkingów wykonanych najczęściej z kostki brukowej lub przy okazji wykonywania, fundamentów czy wylewek przy budowie domu.