32 229-05-66 biuro@tercharpol.pl

Do materiałów, bez których praktycznie nie istniało, by dzisiejsze budownictwo z pewnością należy zaliczyć kruszywa. Znajdują one swoje zastosowanie m.in. w budowanie wszelkich dróg, po których codziennie stawiamy kroki, autostradach czy chodników. Ponadto kruszywa są czynnikiem z większym stopniu składającym się na beton. Ze względu na wiele swoich zastosowań kruszywa można podzielić w następujący sposób. 

Kruszywa naturalne 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych typów kruszyw naturalnych jest żwir, który odgrywa lwią część w nawierzchniach dróg. Kruszywa naturalne mogą być pozyskiwane z dna wszelkich zbiorników wodnych takich jak jeziora czy rzeki, kopalni piasku lub kamieniołomów. Proces ich powstawania polega na erozji lub rozdrabniania się skał. Ich finalne zastosowanie uzyskuje się za pomocą urządzeń metalicznych, a w celu zminimalizowania zanieczyszczeń pylistych mogą być poddane płukaniu i przesiewaniu. Innymi znanymi typami kruszyw naturalnych są m.in. tłuczeń, grys lub kliniec. 

Kruszywa sztuczne

Kolejnym rodzajem kruszyw drogowych są kruszywa sztuczne, które są pozyskiwane w wyniku ewolucji lub modyfikacji kruszyw mineralnych (np. keramzyty) lub odpadowych (np. pregan, cegran lub stargran). Kruszywa sztuczne mogą powstawać za pomocą recyklingu materiałów budowlanych lub obróbki termicznej. Materiały, z których wytwarzane są tworzywa sztuczne, zazwyczaj pozyskiwane są z materiałów zużytych wcześniej w budownictwie. nnym kryterium podziału kruszyw może być wielkość ich ziaren:

  • Drobne — wymiar ziarna jest mniejszy lub równy 4 mm. 
  • Grube — wymiar ziarna jest większy niż 4 mm.
  • Wypełniacze — mogą przejść przez sito 0,063 mm.
  • Naturalne — wymiar jest w przedziale 0-8 mm, a ich powstanie ma charakter lodowcowy lub rzeczny.
  • Uziarnienie ciągłe — wymiar jest w przedziale 0-63 mm, a powstanie zawdzięcza mieszance kruszyw drobnych i grubych.

Jedno jest pewne — kruszywa stanowią niebagatelną rolę w budowaniu dzisiejszego świata. Ich zastosowanie odnajduje się w każdym aspekcie naszego życia, a powyższe kryteria mają na celu przybliżyć obraz substancji, dzięki, którym można się swobodnie współcześnie poruszać.